tel. alarmowy: 724 190 040

nsti@nsti.pl

Sieci komputerowe NSTI

sieci komputerowe

Sieci komputerowe NSTI to nowatorskie rozwiązania wykorzystywane w konstruowaniu kanałów wymiany danych z użyciem najnowocześniejszych technologii informatycznych. W ramach tej usługi przygotowujemy dostosowany do potrzeb danej branży, specyfiki firmy
i indywidualnych wymogów Klienta projekt sieci komputerowej. Projekt stanowi punkt wyjścia przy tworzeniu zintegrowanej sieci NSTI, która docelowo umożliwia szybki sprawny i bezpieczny przesył danych, ułatwia komunikację wewnątrzkorporacyjną
i korzystanie z urządzeń biurowych.

ZAPEWNIAMY

  • budowę bazy sprzętowej w oparciu o najnowsze dostępne na rynku technologie
  • instalację niezbędnego oprogramowania i aplikacji biznesowych,
  • wdrożenie systemu zarządzania siecią komputerową,
  • wsparcie w administrowaniu strukturą informatyczną lub, w ramach usługi Outsorcing usług NSTI, pełnowymiarową administrację siecią komputerową, jej serwis, bieżący update oprogramowania, konserwacja systemu etc.,
  • zabezpieczenie danych
  • pomoc techniczną 24h na dobę 7 dni w tygodniu.